Avtohiša Seliškar d.o.o.

IOC Zapolje I/2a
1370 Logatec
Tel.: +386 1 750 22 52
Gsm: +386 070 720 330
info@avtohisa-seliskar.si
www.avtohisa-seliskar.si

Pogoji uporabe

To spletno stran upravlja podjetje Avtohiša Seliškar d.o.o.. Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last podjetja Avtohiša Seliškar in/ali posameznih blagovnih znamk, omenjenih na spletnih straneh. Vsebine se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja lastnikov.

Upravljalec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Ne glede na zgornja določila lahko strani kopirate ali natisnete za lastno uporabo. Ne glede na splošne zgornje omejitve vam lahko upravljalec v nekaterih primerih odobri prosto nalaganje zaslonskih ozadij in drugih orodij.

Informacije na teh spletnih straneh so namenjene lokalnemu tržišču. V drugih državah je lahko ponudba drugačna posameznih blagovnih znamk drugačna. Upravljalec si prizadeva, da je vsebina teh spletnih strani točna in ažurna, in si pridržuje pravico do spremembe tehničnih karakteristik, opreme in ponudbe vozil.

Nobena izjava na teh straneh upravljalca ali katerokoli drugo omenjeno podjetje pravno ne zavezuje. Upravljalec v obsegu, kot ga dopušča zakon, zavrača materialno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi izjav ali vsebine na teh spletnih straneh.

Nobena izjava na teh straneh upravljalca pravno ne zavezuje. Upravljalca v obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, zavrača materialno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi izjav na teh spletnih straneh. Ne glede na splošno veljavnost zgornje izjave upravljalec v obsegu, ki ga dopušča zakonodaja, zavrača materialno odgovornost za vsakršno škodo, ki bi jo lahko povzročil dostop do teh strani ali njihova uporaba.

Upravljalec spoštuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnih strani. Ta člen se nanaša na vse podatke, ki se pridobijo na spletnih straneh in na njihovo uporabo.